organizácia výberových konaní s prezentáciou ponúk a následným sprostredkovaním poistenia


správa poistných zmlúv


správa flotilového poistenia motorových vozidiel


pravidelná analýza škodového priebehu zmlúv poistenia motorových vozidiel za účelom minimalizácie a prevencie škôd (Fleet Management)


asistencia pri likvidácii poistných udalostí


asistencia pri aktualizácií poistných súm pri obnovách poistných programov


implementácia požiadaviek potenciálneho In-house brokera klienta na Slovensku

tréning a vzdelávanie zamestnancov klienta pre poistné programy​

Adresa

Goralská 40

851 01 Bratislava

Slovakia
 

Kontakt

T: +421 2 63452270

 

Email

evento@evento.sk

2013 by Evento, s.r.o. 

Photo courtesy of StockFreeImages.com