top of page

organizácia výberových konaní s prezentáciou ponúk a následným sprostredkovaním poistenia


správa poistných zmlúv


správa flotilového poistenia motorových vozidiel


pravidelná analýza škodového priebehu zmlúv poistenia motorových vozidiel za účelom minimalizácie a prevencie škôd (Fleet Management)


asistencia pri likvidácii poistných udalostí


asistencia pri aktualizácií poistných súm pri obnovách poistných programov


implementácia požiadaviek potenciálneho In-house brokera klienta na Slovensku

tréning a vzdelávanie zamestnancov klienta pre poistné programy​

bottom of page