top of page

analýza aktívnych obchodných príležitostí pre klienta na poistnom trhu
 

akvizícia nových zákazníkov
 

up-sell & cross-sell aktivity


podpora marketingovej kampaneretenčné aktivitytelefonický prieskum trhu a spokojnosti zákazníkovdirect-mail

bottom of page