uskutočňovanie ďalších špecifikovaných právnych úkonov v mene klienta


organizácia rizikových obhliadok


zabezpečovanie aktualizácie legislatívy a všeobecných princípov a zvyklostí v oblasti poistenia


reporting v rozsahu požiadaviek klienta, materskej spoločnosti klienta a potenciálneho In-house brokera klienta


odborné poradenstvo v oblasti poistenia


odborné poradenstvo v oblasti zamestnaneckých benefitov


komplexná analýza poistných rizík klienta (due diligence)Adresa

Goralská 40

851 01 Bratislava

Slovakia
 

Kontakt

T: +421 2 63452270

 

Email

evento@evento.sk

2013 by Evento, s.r.o. 

Photo courtesy of StockFreeImages.com