top of page

uskutočňovanie ďalších špecifikovaných právnych úkonov v mene klienta


organizácia rizikových obhliadok


zabezpečovanie aktualizácie legislatívy a všeobecných princípov a zvyklostí v oblasti poistenia


reporting v rozsahu požiadaviek klienta, materskej spoločnosti klienta a potenciálneho In-house brokera klienta


odborné poradenstvo v oblasti poistenia


odborné poradenstvo v oblasti zamestnaneckých benefitov


komplexná analýza poistných rizík klienta (due diligence)bottom of page